صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

شیراز - خیابان زند - میدان امام حسین (ع) - دانشکده پزشکی - ساختمان شماره دو - طبقه هشتم - مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ پزشکی

تلفن : 07132337589        دورنگار : 07132338476