صفحه اصلی > برنامه زمانبندی شده همایش
.: برنامه زمانبندی شده همایش

برنامه زمانبندی شده همایش  ملی طب و داروسازی سنتی مبتنی بر شواهد

12 الی 14 اسفند ماه 1394 - شیراز

زمان

12:30- 8:30

13:30 -  12:30

13:30-15

16:30- 15

20-17

 

چهارشنبه 12/12/94

کارگاه مقاله نویسی

با ارائه مدرک بین المللی از انجمن WAME

ناهار و نماز

پانل نظام سلامت در اسلام

افتتاحیه

 

بازآموزی: آشنایی با مبانی طب سنتی

 

پنج شنبه 13/12/94

سخنرانی بخش 1

تنفس 10:10-10:40

سخنرانی بخش 2

پانل گذار درمان های سنتی ایران از منابع مکتوب تا بازار مصرف

 

 

بازآموزی: آشنایی با مبانی طب سنتی

 

کارگاه: اهمیت توجه به تعامل جسم و روح در حوزه پزشکی

 

نمایش پوستر و داوری

 

 

جمــعــه 14/12/94

پانل آموزش بالینی و

تدوین درسنامه ها در آموزش طب سنتی

اختتامیه

 

 

نمایش پوستر (9-10:30)

 

بازآموزی: آشنایی با مبانی طب سنتی

 

ارایه گواهی

 
روز اول چهارشنبه 12/12/94

ردیف

عنوان برنامه

ارائه دهنده

مکان

مدت برنامه

ثبت نام از ساعت 8:30 الی 13

 1.  

کارگاه مقاله نویسی

دکتر حبیب زاده

سالن ابوریحان

8:30-12:30

 1.  

بازآموزی: آشنایی با مبانی طب و دارو سازی سنتی

سالن سعدی

8:30-12:30

 1.  

ناهار و نماز

12:30 13:30

 1.  

پانل نظام سلامت در اسلام

سالن سعدی

13:30-16:30

 1.  

افتتاحیه

-         تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

-         پخش سرود ملی

-         سخنرانی رییس همایش

-         ارائه گزارش علمی و اجرایی دبیر همایش

-         سخنرانی دکتر خدادوست

 

سالن سعدی

17-20


روز دوم پنجشنبه  13/12/94

ردیف

عنوان برنامه

ارائه دهنده

مکان

مدت برنامه

 1.  

تاریحچه بیماری حصبه در شیراز بر اساس یک سند علمی

دکتر مصطفی ندیم

سالن سعدی

8:30-8:50

 1.  

نقدی بر رویکرد های تقلیل گرایانه در فرآیندشناسی، تشخیص و درمان بیماریها در طب سنتی رایج ایران، و خاستگاه های نظری آن

دکتر مجید انوشیروانی

سالن سعدی

8:50-9:10

 1.  

پیوند طب سنتی و طب مدرن بر اساس طب سنتی مبتنی بر شواهد

دکتر افشین برهان حقیقی

سالن سعدی

9:10-9:30

 1.  

تلفیق رشته های نوین با داروسازی سنتی تجربه ای از داروهای با منشا دریایی

دکتر نامجویان

سالن سعدی

9:50-10:10

 1.  

تنفس

10:10- 10:30

 1.  

استاندارد سازی و به روز رسانی شکل دارویی روغن

دکتر زرگران

سالن سعدی

10:30-10:50

 1.  

به کارگیری رویکردهای نوین آموزشی در آموزش طب سنتی

دکتر امینی

سالن سعدی

10:50-11:10

 1.  

گزارش درمانگاه زنان الگویی از درمانگاه های طب سنتی

دکتر تن ساز

سالن سعدی

11:10-11:30

 1.  

مروری بر بیماری های رایج زنان و زایمان و جست و جوی راهکار های درمانی در طب سنتی ایران

دکتر بهیه نام آور جهرمی

سالن سعدی

11:30-11:50

 1.  

شیوع مصرف فراورده های طب مکمل و جایگزین در بیماران پوستی مراجعه کننده به درمانگاه مطهری شیراز

دکتر فرح انگیز

سالن سعدی

11:50-12:10

 1.  

ناهار و نماز

13:30- 12:10

 1.  

نمایش پوستر

سالن نمایش پوستر

13:30-15

 1.  

پانل گذار درمان های سنتی ایران از منابع مکتوب تا بازار مصرف

سالن سعدی

13:30- 16:30

 1.  

کارگاه اهمیت توجه به تعامل جسم و روح در حوزه پزشکی

سالن رازی

17-20


روز دوم پنجشنبه  13/12/94

ردیف

عنوان برنامه

ارائه دهنده

مکان

مدت برنامه

1

Fingerprints,pharmaceutical and radical scavenging activity evaluation of an Alzheimer-targeted herbal preparation

فرید دباغیان

سالن رازی

8:45 8:30

2

Qairooti (Cerate or Cera Beeswax Salve) in Traditional Iranian Pharmacy

غزاله مصلح

سالن رازی

9- 8:45

3

اثر انیسون بر سوء هاضمه نفاخ

محمد مظاهری

سالن رازی

9:15- 9

4

Rhus Coriaria L. (Sumac) in patients with hyperlipidemia,a double blind randomized clinical trial

مصباح شمس

سالن رازی

9:30 9:15

5

Comparison of the Effect of Aloevera Gel and Nitrofurazone 2% on Epithelializing and Granulation Tissue Formation Regarding Superficial  Second-Degree Burns

پرچهر صباغ زاده ایرانی

سالن رازی

9:45 9:30

6

The Relationship between Body Mass Index and Temperament,Based on the Knowledge of Traditional Persian Medicine

محمد مهدی پرویزی

سالن رازی

10 9:45

تنفس

10:35 - 10

7

Efficacy of Tribulus terrestris extract on the serum glucose and lipids of women with diabetes mellitus

اعظم جوکار

سالن رازی

10:50 10:30

8

Analysis of Almond-Violet oil by Gas Chromatography (a traditional formula)

زهره فیض آبادی

سالن رازی

11:05 10:50

9

تاثیر دوای لبان بر درمان آلزایمرخفیف تا متوسط

هاله تاج الدینی

سالن رازی

11:20 11:05

10

The Effect of Inhalation of Essential Oils of Polianthes tuberosa on Test Anxiety in Students: A Clinical Trial

فرشته قراط

سالن رازی

11:35 11:20

11

The role of syndrome differentiation in the clinical efficacy of Punica granatum on patients with ulcerative colitis

محمد مهدی کمالی

سالن رازی

11:50- 11:35

ناهار و نماز

13:30- 11:50

12

Studying the Effectiveness of One Type of Iranian Traditional Massage on Lumbar Radiculopathy

مامک هاشمی

سالن رازی

13:45 13:30

13

Persian Medicine in the Research World; Review of Articles about Persian (Iranian) Traditional Medicine

ریحانه معینی

سالن رازی

14 13:45

14

''Resale Shammieh'' First Source of Allergic Rhinitis Description by Rhazes

فرانک عالم بی زر

سالن رازی

14:15 - 14

15

Efficacy of Nepeta menthoides Boiss & Buhse freeze- dried aqueous extract on anxiety of patients with depression: A double-blind randomized controlled clinical trial

سپیده کلوری

سالن رازی

14:30 14:15

16

The effect of flax seed (Linum usitatissimum) hydro alcoholic extract on brain weight and plasma sexual hormone levels in aged and young mice

مهسا کمالی

سالن رازی

14:45 14:30


روز سوم جمعه 14/12/94

ردیف

عنوان برنامه

ارائه دهنده

مکان

مدت برنامه

 

ارائه گواهی 14 - 10

1

نمایش پوستر

سالن نمایش پوستر

10:30 - 9

2

میزگرد آموزش بالینی و

تدوین درسنامه ها در آموزش طب سنتی

سالن سعدی

8:30-11:30

3

مراسم اختتامیه  و  معرفی پوستر و سخنرانی برتر

سالن سعدی

11:30-12:30چکیده های ارایه شده در قسمت پوستر

 

عنوان

نویسنده مسئول

تاریخ

شماره پوستر

1)      Anti-Freckles Herbal Treatment in Iranian Traditional

سارا ذاکرین

پنج شنبه

1.        A

2)      Functional Food in Traditional Persian Medicine

رقیه زارع

پنج شنبه

2.        A

3)      "Gharikon”/”Agharikon”,a valuable medicinal mushroom in Iranian traditional medicine[M1] 

شبنم فریدفر

پنج شنبه

3.        A

4)      Gingivitis from the View Point of Traditional Persian Medicine

 

مسیح صدیق رحیم آبادی

پنج شنبه

4.        A

5)      Herbal medicines for leucorrhea according to Iranian Traditional Medicine [M2] 

سحر دهداری

پنج شنبه

5.        A

6)      Medical Mucilage Used in Traditional Persian Medicine Practice[M3] 

غزاله حیدری راد

پنج شنبه

6.        A

7)      Medicinal herbs in Iranian Traditional Medicine for learning and memory[M4] 

آسیه شجاعی

پنج شنبه

7.        A

8)      Salt and its role in health and disease prevention from the perspective of Iranian  medicine and modern medicine[M5] 

مسعود مختاری

پنج شنبه

8.        A

9)      The dosage form of Aragh in treatment,from the Iranian Traditional Medicine Perspective[M6] 

مهدی عدل

پنج شنبه

9.        A

10)  The most Frequent Herbs Proposed by  Iranian Traditional

مائده رزقی

پنج شنبه

10.     A

11)   اثرآلو بر پوکی استخوان از دیدگاه طب کلاسیک و طب سنتی ایرانی[M7] 

فاطمه نجات بخش

پنج شنبه

11.     A

12)   جلاب: کاربردهای ذکر شده در منابع طب و داروسازی سنتی و شواهد امروزی[M8] 

مهدی اژدری تفتی

پنج شنبه

12.     A

13)   خواص و کاربرد های سماق در طب سنتی ایران[M9] 

مرتضی مجاهدی

پنج شنبه

13.     A

14)   درمان گیاهی عفونت پس از زایمان مبتنی بر طب سنتی بلوچستان[M10] 

فاطمه آذرکیش

پنج شنبه

14.     A

15)   مروری بر اثرات و کاربرد های گل نرگس Narcissustazetta در منابع طب سنتی و مطالعات جدید

زینب ظاهری عبدوند

پنج شنبه

15.     A

16)   مروری بر انواع زیره در طب سنتی ایرانی

راحله زارع شاهی

پنج شنبه

16.     A

17)   مصرف گیاهان دارویی جهت پیشگیری از بیماریهای ی گوارشی در طب سنتی ایرانی

شبنم میرزائی

پنج شنبه

17.     A

18)  Caring for newborn's umbilical cord from Iranian traditional medicine point of view[M11] 

نیره واحدی مزدآبادی

پنج شنبه

1)       B

19)  Principles of nutrition in patients with polycystic ovary syndrome in Iranian Traditional Medicine and comparison with modern medicine[M12] 

مریم بهمن

پنج شنبه

2)       B

20)  The prophylactic Effect of Hydroalcoholic Extract of Zingiberofficinale (Ginger) on Ethanol-Induced Reproductive Toxicity in Male Rats[M13] 

ابوالفضل اکبری

پنج شنبه

3)       B

21)   ايا مصرف دارچين مي تواند در درمان سندروم تخمدان پلی کیستیک موثر باشد؟[M14] 

فريده مصطفي زاده

پنج شنبه

4)       B

22)   بررسی اثر گرده خرما برروند فولیکولوژنز پس از تیمار با داروی سیکلو فسفامید در رت[M15] 

حجت اله کریمی جشنی

پنج شنبه

5)       B

23)   تبین سندرم تخمدان پلی کسیتیک با طب سنتی ایران[M16] 

مهدیه حاجی منفردنژاد

پنج شنبه

6)       B

24)   نقش پیشگیرانه استروژنهای گیاهی بر فراموشی225[M17] 

آزاده مصری پور

پنج شنبه

7)       B

25)  A review of herbal medicine in the Iranian traditional manuscripts for treatment of participatory gastric headache[M18] 

مهرناز جعفرپور

پنج شنبه

1.        C

26)  A review on possible herbal treatment in multiple sclerosis in Traditional Persian Medicine[M19] 

راحیل قنواتی

پنج شنبه

2.        C

27)  Effectiveness of Aloevera gel in chronic ulcers incomparison with conventional treatments[M20] 

امین عابدینی

پنج شنبه

3.        C

28)  Evaluation of Toothpaste Containing Aqueous Saffron Stigma Extract on Gingival Indices in Patients with Marginal Generalized Plaque Induced Gingivitis[M21] 

ماندانا توکلی کاخکی

پنج شنبه

4.        C

29)  Medicinal herbs affecting gray hair in Traditional IranianMedicine [M22] 

محبوبه رئیس زاده

پنج شنبه

5.        C

30)  Protective Effects of Flax seed (Linumusitatissimum) Hydro alcoholic Extract on Fetus Brain in Aged and Young Mice

مهسا کمالی

پنج شنبه

6.        C

31)  The Effect of Traditional Treatments on Heavy Metal Toxicity of Armenian Bole

عمار حسامو

پنج شنبه

7.        C

32)  The role of nutrition and edible medicinal plants in the treatment of chronic wounds based on the principles of Iranian Traditional Medicine[M23] 

لیلا شیربیگی

پنج شنبه

8.        C

33)  The role of nutrition in the prevention and treatment of cancer inTraditional Persian Medicine[M24] 

آرزو معینی جزنی

پنج شنبه

9.        C

34)  Use of herbal remedies among patients with hyperlipidemia

سید حمدالله مساوات

پنج شنبه

10.     C

35)   اثر پیشگیری کنندگی عصاره آبی الکلی بو مادران بر زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی[M25] 

مریم پاسبان

پنج شنبه

11.     C

36)   اثر ضد چاقي عصاره هاي آبي و اتانولي پوست ميوه انار با استفاده از شاخص هاي تن سنجي در رت هاي نر نژاد ويستار[M26] 

نوید ربیعی

پنج شنبه

12.     C

37)   بررسی اثر گرده خرما برسندرم تخمدان پلی کیستیک القاییPCOSدرموش صحرایی[M27] 

حجت اله کریمی جشنی

پنج شنبه

13.     C

38)   بررسی الگوی استفاده از طب مکمل و تداخلات دارویی ناشی از گیاه‌درمانی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه[M28] 

سروش محمدی

پنج شنبه

14.     C

39)   بررسی تاثیر بادرنجبویه خوراکی بر میزان نوتروفیل های خون پس از سوختگی[M29] 

ندا فیاضی

پنج شنبه

15.     C

40)   گیاهان دارویی موضعی در بیماری ویتیلیگو از دیدگاه طب سنتی ایرانی[M30] 

سوده کرمی

پنج شنبه

16.     C

41)  Diabetes and Depression From Iranian Traditional Medicine to Modern Literature[M31] 

مهدیه حاجی منفردنژاد

پنج شنبه

1)       E

42)  Hijama (Wet Cupping or Dry Cupping) for Diabetes treatment[M32] 

سید رضا وکیلی نیا

پنج شنبه

2)       E

43)  Hyperhidrosis in Iranian Traditional Medicine[M33] 

انیسه صفارشاهرودی

پنج شنبه

3)       E

44)  Non drug therapy and prevention of diabetes mellitus by dalk(massage)[M34] 

داود بیات

پنج شنبه

4)       E

45)  The effect of Abelmoschusesculentus on the blood levels ofglucose in diabete [M35] 

مريم خسروزاده

پنج شنبه

5)        

46)  The effects of Boswelliaserrata gum resin on blood glucose and lipid profile of diabetic patients: a double-blind randomized placebo-controlled clinical trial[M36] 

سید حمدالله مساوات

پنج شنبه

6)        

47)  The introduction of submitted approaches in Traditional Iranian Medicine for treatment of diabetes[M37] 

نگین مظفری

پنج شنبه

7)       E

48)   بررسي تاثير مصرف قرص سير بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو مبتلا به هيپرليپيدمي

 

محمد تقی جفاکش

پنج شنبه

8)       E

49)  Eeffective  factors on shortage of breastfeeding in viewpoint of Iranian Traditional Medicine

فرشته قراط

پنج شنبه

1.        F

50)  Anesthesia and Pain Relief in the History of Islamic Medicine

فرانک عاالم بی زر

پنج شنبه

2.        F

51)  Alshamel[M38]  fi Sana'attebbi'at (A Comprehensive Book on the MateriaMedica)

مریم مصفا جهرمی

جمعه

3.        F

52)  Acne Etiology and Treatments in Traditional Persian Medicine[M39] 

لاله عویدزاده

جمعه

4.        F

53)  Avicenna's view about optimal daily water intake[M40] 

بابک دانش فرد

جمعه

5.        F

54)  Categorization of Cathartic (Purgative) Medicines Mentioned in TPM Resources According to Their Specific Function

جعفر [بوالقاسمی

جمعه

6.        F

55)  Chemical Compounds and Extraction methods of “Maollahm[M42] 

منیژه داینی

جمعه

7.        F

56)  Complementary and Alternative Medicine for Osteoporosis[M43] 

زهرا السادات حجازی

جمعه

8.        F

57)  A comparative study of Allium hirtifolium in traditional and modern medicine[M44] 

ﻻﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﻧﺪ

جمعه

9.        F

58)  Explaining the Relation between Nutrition and Room temperature based on Iranian Medicine[M45] 

حسین مرادی دهنوی

جمعه

10.     F

59)  Mapping the Iranian’s Research Literature in the Field ofTraditional medicine in Scopus Database 2010-2014 [M46] 

حسین قائدامینی

جمعه

11.     F

60)  Nasal polyp in Iranian traditional medicine &  medicine[M47] 

سیده زهرا جوکار جندقی

جمعه

12.     F

61)  Non-Pharmacological Treatments of Allergic Rhinitis (Neglected treatments)[M48] 

محمد ابراهیم زحلی نژاد

جمعه

13.     F

62)  Porosity and Health in Traditional Persian Medicine[M49] 

وحید تفضلی

جمعه

14.     F

63)  Prevention of disease in travel from the perspective of Iranian traditional medicine[M50] 

منیره سیدهاشمی

جمعه

15.     F

64)  Properties related to bile as viewed in Makhzanol-Adviya[M51] 

مریم مصفا جهرمی

جمعه

16.     F

65)  Proteomics approaches shed new light on traditional Iranian medicine[M52] [M53] 

زهره پورصالح

جمعه

17.     F

66)  Pruritus treatment  in viewpoints of Traditional Persian Medicine[M54] 

رامین نسیمی دوست ازگمی

جمعه

18.     F

67)  Psoriasis and Topical Iranian Traditional Medicine[M55] 

اکرم السادات اطیابی

جمعه

19.     F

68)  Range of motion improvement in Ankylosing spondylitispatient with Persian traditional medicine; case report[M56] 

نرجس گرجی

جمعه

20.     F

69)  Role of Iranian traditional medicine in the prevention of respiratory infectious diseases[M57] 

سیدمحمدعلی سروش زاده

جمعه

21.     F

70)  Role of nutrition in children growth in view of Traditional Medicine[M58] 

مینا موحد

جمعه

22.     F

71)  Stroke in Canon of Medicine[M59] 

سید مرتضی امامی العریضی

جمعه

23.     F

72)  The challenges ofclinical researchesin Iranian traditionalmedicine (ITM)[M60] 

ملیحه تبرایی

جمعه

24.     F

73)  The comparison of genetic factors influences on physicalactivity and health between classical medicine and Iranian traditional medicine[M61] 

محسن رازقی

جمعه

25.     F

74)  The effect of massage therapy on childrens learning process: a review[M62] 

محبوبه ابریشم کار

جمعه

26.     F

75)  The evaluation of freckle and nevus causes from the viewpoint of Iranian Traditional Medicine[M63] 

 

الهام زارعی

جمعه

27.     F

76)  The Study of Effective Factors on Dry Eye Disease and thePrinciples ofHygienein Prevention and Treatment of it from the Perspective of IranianTraditionalMedicine

ندا حاجی علی نیلی[A64] 

جمعه

28.     F

77)  Toxicology from the perspective of traditional Iranian medicine[M65] 

مژگان مهری اردستانی

جمعه

29.     F

78)   اصول درمانی آکنه از دیدگاه طب سنتی ایران[M66] 

ازاده کیانی

جمعه

30.     F

79)   اوزان و مقادیر در طب و داروسازی سنتی ایران[M67] 

فاطمه همتی ترحمی

جمعه

31.     F

80)   بررسی سیر تکامل و تحول داروسازی سنتی به مدرن در دوره قاجار[M68] 

مریم صالحی نیا

جمعه

32.     F

81)   تاریخچه بیماریهای مالیخولیا

عباس صادق فرد

جمعه

33.     F

82)   تطابق بیماری های پستان در طب سنتی با بیماری های امروزی مرتبط با آن و مروری بر داروهای موثر بر بیماری های پستان در داروسازی سنتی ایران و مطا[M69] 

سیده فاطمه عسکری

جمعه

34.     F

83)   جایگاه ورزش در طب سنتی[M70] 

یلدا کمال گلپاشا

جمعه

35.     F

84)   راهکارهای طب سنتی ایران در مدیریت بیماریهای مزمن[M71] 

مژده پورحسینی

جمعه

36.     F

85)   سبک زندگی در بیماران مبتلا به آلزایمر از دیدگاه طب سنتی ایران[M72] 

هاله تاج الدینی

جمعه

37.     F

86)   فرمولاسیون‌های ضد سرفه سنتی ایرانی و اجزای آنها[M73] 

هاجر قائمی

جمعه

38.     F

87)   نگاهی نو به بیماری هپاتیت c مزمن و مدیریت آن با استناد بر منابع طب ایران

محمدرضا نورس

جمعه

39.     F