صفحه اصلی > سخنرانان مدعو
.: سخنرانان مدعو

عنوان سخنرانی

سخنران مدعو

نقدی بر رویکرد های تقلیل گرایانه در فرآیندشناسی، تشخیص و درمان بیماریها در طب سنتی رایج ایران، و خاستگاه های نظری آن

دکتر مجید انوشیروانی

بررسی بیماری  Multiple sclerosis در طی سنتی و مروری بر شواهد علمی

دکتر حسین رضایی زاده

پیوند طب سنتی و طب مدرن بر اساس طب سنتی مبتنی بر شواهد

دکتر افشین برهان حقیقی

تلفیق رشته های نوین با داروسازی سنتی تجربه ای از داروهای با منشا دریایی

دکتر  فروغ  نامجویان

استاندارد سازی و به روز رسانی شکل دارویی روغن

دکتر آرمان زرگران

به کارگیری رویکردهای نوین آموزشی در آموزش طب سنتی

دکتر میترا امینی

گزارش درمانگاه زنان الگویی از درمانگاه های طب سنتی

دکتر مژگان تن ساز

مروری بر بیماری های رایج زنان و زایمان و جست و جوی راهکار های درمانی در طب سنتی ایران

دکتر بهیه نام آور جهرمی

ایده های پژوهشی در بیماری های پوست از منظر طب سنتی ایران

دکتر لیلا شیربیگی

شیوع مصرف فراورده های طب مکمل و جایگزین در بیماران پوستی مراجعه کننده به درمانگاه مطهری شیراز

دکتر سمن فرح انگیز